Kirundi || Français

Abashikiranganji

Commissaire de Police Chef Gervais NDIRAKOBUCA
Umushikiranganji w'Intwaro yo Hagati mu Gihugu,Iterambere Rusangi n'Umutekano
Ir Alain Tribert MUTABAZI
Umushikiranganji wo Kwivuna Abansi no Kwitaho Abahoze ku Rugamba
Jeanine NIBIZI
Umushikiranganji w'Ubutungane
Amb. Albert SHINGIRO
Umushikiranganji w'Imigenderanire y'Uburundi n'Ayandi Makungu no Gufashanya mu vyo Iterambere
Dr Domitien NDIHOKUBWAYO
Umushikiranganji ajejwe Ikigega ca Reta,no Gutunganya Ubutunzi bw'Igihugu
Dr François HAVYARIMANA
Umushikiranganji w'Indero n'Ubushakashatsi
Dr Thaddée NDIKUMANA
Umushikiranganji w'Amagara y'Abantu no Kurwanya Ikiza ca Sida
Dr Déo Guide RUREMA
Umushikiranganji w'Ibidukikije, Uburimyi n'Ubworozi
Déogratias NSANGANIYUMWAMI
Umushikiranganji w' Inyubakwa, Ibikoresho vya Reta n'Uburaro
Domine BANYANKIMBONA
Umushikiranganji w'Akazi
Ir Ibrahim UWIZEYE
Umushikiranganji w'Amazi meza, Amasoko Ntanganguvu, Ubutare n'Agataka
Mme Capitoline NIYONIZIGIYE
Umushikiranganji w'Ubudandaji, Gutwara Ibintu n'Abantu, Amahinguriro n'Ingenzi
Amb. Ezéchiel NIBIGIRA
Umushikiranganji ajejwe ivyo Iyinjira ry'Uburundi mu Karere ka Afrika y'Ubuseruko, Urwaruka, Inkino n'Imico Kama
Imelde SABUSHIMIKE
Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu, n'Iterambere Ridakumira
Marie Chantal NIJIMBERE
Umushikiranganji wo Kumenyesha Amakuru, Ugutumatumanako mu Buhinga bwa None,n' Ibimenyeshamakuru

 

error: Content is protected !!