Kirundi || Français

Ibiro bijejwe ivyo Amategeko n’Intwaro

Pascal BARANDAGIYE
Umukuru w'
Fidelité DUHAWENINDAVYI
Arongoye igisata kijejwe kwiga amategeko ajanye n'ivyo amatati
Cyrille SIBOMANA
Arongoye igisata kijejwe gukurikirana ivyo ihindagurika n'itunganywa ry'amategeko
Ernest NDUWAYO
Arongoye igisata kijejwe kwiga ingingo zafashwe n'intwaro ibereye
Raphael MPFAYOKURERA
Umuhanuzi ajejwe gukurikirana ivyo imanza zungurujwe
Arcade HARERIMANA
Umuhanuzi ajejwe gukurikirana ibijanye n'imanza za Reta ziri mu butungane
Martine MAWUWA
Umuhanuzi ajejwe gukurikirana ivyo ihindagurika mu bijanye n'amategeko n'inzego za Reta
Jérémie NTAKARUTIMANA
Umuhanuzi ajejwe gusuzuma amategeko imbere yuko yemezwa
Josiane UWIMANA
Umuhanuzi ajejwe kwiga ivyo intwaro mu nzego z'igihugu
Félicien MBONIHANKUYE
Umuhanuzi ajejwe kurwanya igiturire

error: Content is protected !!